Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Základní pravidla DPH v rámci mezinárodního obchodu

Za zahraniční nebo mezinárodní obchod je považováno dodání zboží či poskytnutí služeb za vnější hranice státu. Se vznikem a vstupem ČR do Evropské unie však došlo ke změně vnímání hranic v rámci prostoru EU mezi členskými státy. Pro účely odvodů DPH tak v rámci mezinárodního obchodu je nutno rozlišovat obchody uvnitř a vně EU. Země v rámci EU - Zboží Prodej zboží společnostem: Je-li zboží...

Daň z nemovitých věcí 2016

Od letošního roku nás čeká několik změn v oblasti daní. V dnešním článku si můžete přečíst o změnách dani z nemovitých věcí. Platba daně přes SIPO Od letošního ledna můžou poplatníci daně z nemovitých věcí platit prostřednictvím příkazů SIPO. Je jen nutné, aby měli zřízeno SIPO a nejpozději do konce ledna 2016 měli svému finančnímu úřadu jste doručit vyplněný formulář "Oznámení o placení daně z...

Postoupení pohledávky

Podle Nového Občanského Zákoníku (dále jen NOZ) je postoupení pohledávky vymezeno následovně - Postupitel postupuje pohledávku spolu s příslušenstvím a všemi právy s ní spojenými na Postupníka. Ke změnám v postoupení pohledávky došlo pouze „teoreticky"a to v oblasti zrušení povinnosti informovat dlužníka o postoupení pohledávky. V případě, že by však postupitel dlužníka o této skutečnosti neinformoval, byl by dlužník nadále oprávněn plnit původnímu věřiteli, ten...

Vznik a zánik právnické osoby

Právnické osoby jsou upraveny v Novém Občanském Zákoníku č. 89/2012 Sb., zde jsou upraveny také tři základní skupiny právnických osob a to: Korporace – konkrétně § 210 – 302 Fundace - § 303 – 401 Ústav - § 402 – 418 Právnické osoby jsou považovány za „umělé", právně vytvořené útvary, které slouží k zájmům lidí (dle § 20). Právnická osoba má osobnost (§ 118 NOZ) a...

Nemocenská dávka a pracovní neschopnost 2016

Nemocenská dávka je vyplácená státem z nemocenského pojištění, ze kterého může být také vypláceno ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Nemocenská pro zaměstnance Nemocenská slouží jako náhrada ušlého příjmu v případě pracovní neschopnosti. Je vyplácena v rámci systému nemocenského pojištění a je vyplácena až od 15. dne nemoci. Za 4. až 14. den nemoci vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel a to pouze za pracovní...

Povinnost podat daňové přiznání za rok 2015

Nejen osoby samostatně výdělečně činné musí připravit a zpracovat veškeré podklady související s podnikatelskou činností a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání se vždy podává po skončení zdaňovacího období. Přiznání lze podat v tištěné či elektronické formě. I když většina zaměstnanců si nemusí dělat starosti s daňovým přiznáním (zaměstnavatel jejich daňové záležitosti zařídí formou ročního zúčtování daně), někteří daňové přiznání...

Zahraniční stravné 2016

Zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě přísluší stravné v cizí měně. Pokud se domluví se zaměstnavatelem, může mu vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně. V tomto článku si můžete přečíst informace o tom, jak se v letošním roce zahraniční stravné mění a za jakých podmínek je vypláceno. V případě, že zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu, je povinen mu...

Daňový kalendář 2016

Zde můžete nalézt daňový kalendář pro rok 2016 online. Tento kalendář lze importovat do google kalendáře, do programu Outlook a dalších programů. Nejjednodušší cestou je kliknout na + v pravém dolním rohu kalendáře a přidat si jej tak do svého kalendáře. Pokud preferujete jiný kalendář, můžete použít tento odkaz pro import tohoto daňového kalendáře.

Daň z výhry

V České republice jsou obecně výhry z loterií, sázek a podobných her osvobozeny od daně z příjmu. Jako vždy i v tomto případě platí výjimky... Kdy se daň z výhry neplatí Danění výher v ČR je stanoveno v zákoně 586/1992 o Dani z příjmů fyzických osob, a to konkrétně v §10, odst. 3, písmene b). Podle tohoto ustanovení platí, že od daně jsou (kromě příjmů...

Legislativní změny v účetnictví 2016

Nový rok se blíží, a proto se v dnešním článku shrneme všechny důležité změny v oblasti účetnictví. Některé legislativní změny jsou již účinné od letošního podzimu. Poměrně významné změny se týkají zákona o účetnictví z pohledu sestavování individuální účetní závěrky. Účinnost novely je stanovena na 1. ledna 2016. K hlavním úpravám zákona o účetnictví především patří zavedení kategorizace účetních jednotek, zavedení kategorizace konsolidačních skupin a...