Archiv rubriky: Blog ADMIO

Fakta, zajímavosti a rady z oblasti účetnictví, daňové evidence, mezd, daní a příbuzných témat.
Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Daně a účetnictví

Dědická daň

Daň dědická, je jednou z daní, které byly v roce 2014 zahrnuty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva pod daň z příjmů. Daň dědická byla tedy zcela zrušena. Dříve bylo předmětem dědické daně nabytí nemovitého a movitého majetku děděním (dědictví ze závěti či ze zákona). Dědická daň se předtím vztahovala jen na poplatníky I. a II. skupiny podle příbuzenského vztahu (příbuzní v řadě přímé a...

Ekonomika

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce

  Zákoník práce umožňuje dvě možnosti, jak člověk může vykonávat pracovní činnost. První z možností je zaměstnání na základě pracovního poměru a druhou možností je dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr – tedy dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti. Důvodem, proč jsou tyto dohody velmi oblíbené je to, že pracovněprávní vztahy mají mnohem volnější charakter než v klasickém pracovním poměru. V...

Daně a účetnictví

Paušální výdaje

  Jedná se o výdaje vypočítané procentuálně z našich příjmů. Obecně by se dalo říci, že se jedná o nejjednodušší a velmi často využívaný způsob uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Jednoduchost spočívá v tom, že si nemusíme vést daňovou evidenci a nemusíme prokazovat skutečné výdaje plynoucí z podnikatelské činnosti. Výdaje následně vypočteme dle procent (uvedených níže) z našich příjmů. Příjmem se rozumí skutečně přijaté finanční...

Daně a účetnictví

Třetí sazba DPH

Od příštího roku se zlevní dětská výživa, knihy a léky. K 1.1.2015 bude zavedena třetí snížená sazba daně z přidané hodnoty. O tom jaké zboží by mělo konkrétně zlevnit, se dozvíte níže. Nejprve si ovšem vysvětlíme, co je to vlastně daň z přidané hodnoty? DPH je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci....

Ekonomika

Druhy dovolené a čerpání dovolené

Zákoník práce rozlišuje tři druhy dovolené. Prvním typem je dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, druhým typem je dovolená za odpracované dny a posledním typem je dodatková dovolená. V následujících řádcích jsou tyto dovolené stručně vysvětleny.   Druhy dovolené Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část Jako zaměstnanci máme za kalendářní rok nárok na dovolenou alespoň v délce čtyř týdnů. Státní zaměstnanci...

Daně a účetnictví

Náležitosti účetních dokladů

Účetní jednotka účetním dokladem prokazuje skutečnosti na něm uvedené. Účetní doklad tedy představuje vstupní informaci využitou v účetnictví o uskutečněné hospodářské operaci. A jaké náležitosti by měl obsahovat každý účetní doklad? Účetní doklady jsou definovány podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Úplnost účetnictví znamená, že...

Daně a účetnictví

Dodatečné daňové přiznání

Co říká zákon? Zjistí-li daňový subjekt svou chybu ještě před uplynutím řádné lhůty pro podání daňového přiznání, může podat opravné daňové přiznání. Po změškání této lhůty musí podat podatečné daňové přiznání. Jestliže je výsledná daňová povinnost vyšší nebo daňová ztráta nižší, než jeho poslední uvedená daňová povinnost, je subjekt, který danou skutečnost zjistil, povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Ve stejné lhůtě je...

Ekonomika

Podpora v nezaměstnanosti 2014

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti v letošním roce? Jaké jsou podmínky pro její získání? Jakou maxilmální částku může nezaměnstnaný dostat? Na všechny tyto otázky odpoví následující řádky tohoto článku. Co je podpora v nezaměstnanosti? Jedná se o finanční podporu pro zmírnění následků výpadků příjmů. Tuto finanční injekci vám stát nabízí při ztrátě zaměstnání za určitých podmínek. Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti? Nárok na podporu...

Ekonomika

Srážky ze mzdy

Postup a výpočet výše srážek ze mzdy je upraveno v §145-150 zákoníku práce a §276-302 občanského soudního řádu. Srážky ze mzdy lze rozdělit do 3 oblastí: -     Srážky stanovené zákonem (zdravotní, sociální pojištění a daň z příjmu) -     Srážky na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem -     Exekuce Srážky se provádí výhradně z čisté mzdy a zároveň nesmí být sražena vyšší částka, než je základní nezabavitelná mzda. Pro...

Ekonomika

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby je zvláštní druh nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, které umožňuje zaměstnavateli pružně reagovat na měnící se potřebu práce přidělované zaměstnancům. Pro zaměstnavatele je výhodou, že nemusí poskytovat zaměstnancům (při nedostatku práce) náhradu ve výši 100% průměrného výdělku (§208 ZP - jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele). Pro zaměstnance plyne zase výhoda ve stálé mzdě, kterou obdrží bez ohledu na počet odpracovaných hodin v měsíci. Platí zde...