Zpracování mezd

Zajišťujeme rychlé a kvalitní zpracování mezd vašich zaměstnanců. Diskrétnost je pro nás samozřejmostí!

Naše mzdové účetní reagují pružně na vaše požadavky. Spolehlivě a kompletně povedou agendu mzdového účetnictví společností všech velikostí s různými typy úvazků zaměstnanců.

V případě vašeho zájmu, tiskneme na diskrétní pásky.

!!! Připravili jsme pro Vás SPECIÁLNÍ AKCI na vedení mzdové agendy !!!

Kontaktujte nás na email info@admio.cz nebo pomocí kontaktního formuláře níže.

 

V rámci zpracování mezd zajišťujeme všechny uvedené činnosti:

Výpočet čisté mzdy:

 • výpočet mzdy pro HPP
 • výpočet mzdy pro dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce
 • výpočet odměny členů statutárních orgánu

Vystavení bankovních příkazů pro mzdy:

 • možnost propojení s elektronickým platebním systémem zákazníka
 • možnost zřízení zvláštního bankovního účtu pro mzdy s podpisovým právem zákazníka
 • vystavení papírových příkazu k úhradě mzdy a zaslání osobě oprávněné podepisovat

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti:

 • na základě mzdy vyplacené každému zaměstnanci v uplynulém kalendářním roce

Sestavení výkazu pojistného:

 • zpracování a odeslání výkazu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • běžná komunikace s kontaktní osobou v pojišťovně
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců

Podklady pro nástup zaměstnance:

 • zavedení karty zaměstnance v evidenci zaměstnanců
 • přihláška u CSSZ
 • přihláška u zdravotní pojišťovny

Podklady pro výstup zaměstnance:

 • vystavení zápočtového listu
 • odhláška u CSSZ
 • odhláška u zdravotní pojišťovny
 • výpočet průměrné mzdy
 • výpočet odstupného nebo mimořádných odměn při výstupu
 • vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance

Zastoupení při kontrolách na úřadech:

 • FÚ – kontrola daně z příjmu ze závislé činnosti
 • CSSZ
 • zdravotní pojišťovny

Jiné zákonem stanovené povinnosti pro zaměstnavatele:

 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění

Další podklady pro nástup a výstup zaměstnance:

(není zahrnuto v ceně vedení mezd, cena se stanovuje dodatečně po dohodě s klientem)

 • pracovní smlouva
 • mzdový výměr – stanovení hrubé mzdy
 • orientační kalkulace čisté mzdy pro konkrétního zaměstnance
 • dohoda o ukončení pracovního poměru
 • výpověď

Ostatní agenda spojená se zaměstnanci:

(není zahrnuto v ceně vedení mezd, cena se stanovuje dodatečně po dohodě s klientem)

 • nepeněžní plnění (např. používání soukromých vozidel)
 • penzijní připojištění
 • splátky půjček formou odečtu z vyplácené mzdy
 • jiné srážky ze mzdy