Bankovní zůstatky

Různé banky, různé zaúčtování transakcí na běžném účtu, platebních příkazů, výběrů hotovosti z bankomatů a plateb kartou u obchodníka. Jelikož je pro banku jednodušší účtovat všechny transakce najednou, dochází k časové prodlevě mezi skutečným a „papírovým” zaúčtováním.

Z tohoto důvodu existují také dva účty, které mají někdy stejné, ale mnohdy odlišné údaje o peněžním zůstatku. Máme zůstatek:

  • disponibilní
  • účetní (dle skutečně stržených plateb)
  • debetní

Účetní zůstatek

Účetní zůstatek se oficiálně od banky lze dozvědět vždy, když banka zasílá k účtu papírový výpis. Samozřejmě je zjistitelný také náhledem do přímého bankovnictví, kde lze také zjistit aktuální zůstatek, který odráží přesný stav finančních prostředků, které jsou v daném okamžiku na účtu.

Účetní zůstatek tedy vyjadřuje přesnou sumu peněz, která je v daném okamžiku ještě na účtu. Je potřeba pamatovat na to, že nemusí být ještě započteny některé operace, např.: rezervace, nezúčtované platby, kontokorent apod.

Započtení některých operací může trvat den, někdy však i 30 dní. Důvodem může být například platba přes tzv. imprinter pomocí embosované platební karty. Tento typ platby není prováděn v online režimu, banka proto příslušnou částku na účtu není schopna zablokovat a ponížit o ni finanční prostředky na účtu promptně, jako v případě online plateb. Avšak příčinnou neaktuálních údajů na kontě nemusí být jen offline platba.

Někdy však pouze samy banky neregistrují veškeré platby ihned po jejich provedení a neaktualizují v souladu s nimi zůstatek. To platí zejména obecně pro platby u obchodníků. Některé banky sice online ověří, zda požadované finance na účtu jsou, ale již je „nezablokují” a je tak možno utratit na nákupech víc peněz, než je skutečně na účtu. Při vypořádání požadavků obchodníků se tímto způsobem lze dostat na účtu do tzv. nepovoleného debetu (do mínusu – viz debetní zůstatek), který banky penalizují ne právě malými úroky (dosáhnout mohou až 30 % p.a.). Je proto třeba často kontrolovat a hlavně uvažovat, zda dané finační prostředky jsou skutečně ještě na účtu k dispozici.

U většiny bank platí, že jakmile je příkaz zadán, během několika minut je zaúčtován a stav konta podle toho upraven (to platí v případě využití některého z kanálů přímého bankovnictví). Někdy banky stav konta aktualizují průběžně v několika dávkách, což souvisí právě s dávkovým zpracováním a odesíláním dat.

Výběr hotovosti z bankomatu je také jednou z položek, která zasáhne do zůstatku na účtu. Naštěstí naprostá většina bank tyto výběry skoro okamžitě na stavu konta zohledňuje, pokud se jedná o výběr v ČR, což je rozdíl od platby kartou. Není proto nutné, abyste si výběry tak často hlídali, jako platby kartou, ale přehled byste o nich mít rozhodně měli.

Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek účtu je celková částka, kterou má klient aktuálně k dispozici na svém účtu a může s ní libovolně nakládat. Disponibilní zůstatek může být navýšen o kontokorent či povolený debet, nebo snížen o ještě nezaúčtované transakce platební kartou, povinný minimální vklad či blokaci účtu (například z důvodu exekuce).

Debetní zůstatek

Debetní zůstatek je záporný zůstatek na účtu klienta jakékoli banky. Částka, která je uvedena na výpise z tohoto účtu jako „zůstatek”, je ve skutečnosti dluh klienta vůči bance. Může se jednat o dluh vzniklý vlivem poskytnutého úvěru, přečerpáním finačních prostředků etc. Debetní účet tedy jasně vyjadřuje mínusové položky (záporný zůstatek).

Shrnutí

Ke zjištění zůstatku na účtu je nejpřesnější poskytnutý údaj pomocí přímého bankovnictví. Méně přesný údaj potom lze zjistit přes bankomaty a pouze účetní stav konta z papírového výpisu. Při častých platbách a výběrech hotovosti kartou lze doporučit kontrolovat penežní zůstatky poměrně často (např. tak předejít dvakrát zúčtované platbě).