Cestovní pojištění

Proč je důležité se pojistit? Náklady na léčbu v zahraničí mnohdy převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí.

V zemích EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Chorvatska je pro zajištění zdravotní péče adekvátní jako pro místní obyvatele dostatečně postačuje býti držitelem klasické kartičky pojištěnce, neboli Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Pro držitele této karty jsou nároky na ošetření proplaceny pojišťovnou dle stejných pravidel jako občany dané země. V případě, že je zdravotní péče v daném státě zdarma, bude pro držitele EHIC také zdarma. Naopak, je-li placená, držitel kartičky bude muset také za ošetření zaplatit.

Hrazené léčebné výlohy nezahrnují asistenční služby, pojištění zavazadel, odpovědnosti, smrti a dalších „nadstandardních” výloh. Navíc EHIC zajišťuje péči pouze ve státních zařízeních a neobsahuje převoz či repatriaci zpět do ČR.

Cestovní pojištění společně s pojištěním odpovědnosti a trvalých následků je třeba sjednat dodatečně a to i pro země Evropské unie, obvykle s minimálním krytím (1.500.000 Kč) za 10 Kč na den.

Cestovní pojištění k platební kartě

Pojištění k platební (či jiné) kartě nabízí většina bank a to v rámci měsíčního poplatku za vedení účtu. Takovéto připojištění obsahuje běžně veškeré výhody minimálního krytí, vždy je však potřeba smluvní podmínky prostudovat individuálně (zda se vztahují na odpovědnost za škody, zda není stanovena maximální doba pobytu v zahraničí apod.).

Některé banky například „neuznávají” pojištění pokud za cestovní výlohy není placeno z daného bankovního účtu, ke kterému je pojištění vedeno apod.

On-line pojištění

Důležité informace o pojištění:

Výše léčebného limitu, zahrnuje:

 • ambulantní lékařské ošetření,
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 • převoz tělesných ostatků do ČR,
 • převoz nemocného do ČR,
 • lékařsky neodkladná operace,
 •  hospitalizace,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
  • Úrazové pojištění a transporty (např. transport helikoptérou na horách…)
  • Ošetření u zubního lékaře
  • Pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
  • Pojištění ztráty zavazadel či dokladů

Ceník cestovního pojištění

Běžné cestovní pojištění sjednané pro Evropu se pohybuje okolo 150 Kč týdně. Pro cestování mimo Evropu se potom hranice pohybuje zhruba o 100 Kč týdně víc.

V případě opakovaných zahraničních cest je vhodné uvažovat nad celoročním cestovním pojištěním (pro opakované cesty). Pro Evropu stojí přibližně 1.200 Kč a pro celý svět pak 2.400 Kč. Celoroční pojištění navíc obsahuje i pojištění zavazadel, zimních sportů a pracovních cest. Podmínky se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit.

K cestovnímu pojištění je obvykle také možno sjednat i pojištění proti stornu dovolené z důvodu onemocnění. Většinou je nutné sjednat toto pojištění storna v den nákupu a sjednává se individuální výše plnění.

Faktory ovlivňující cenu pojistného

Na výši placeného pojistného mají vliv následující údaje:

  • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA)
  • věk pojištěného
  • délka pobytu v zahraničí
  • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Sjednání pojištění

  • na pobočkách pojišťoven (telefonicky)
  • on-line
  • přes cestovní kanceláře

Na co si dát pozor u cestovního pojištění pro lyžování

V případě cestovního pojištění v rámci doplňkových služeb k bankovnímu účtu je potřeba zkontrolovat platnost na zimní aktivity. Mnohdy se totiž tyto pojištění nevztahují právě na provozování zimních sportů.

U zimních sportů je potřeba dávat u pojištění pozor také na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či věcech, které lze způsobit druhým osobám.

Dále je nezbytné si ověřit, zda-li není u nabízeného produktu lyžování či snowboarding na vyznačených tratích ve výlukách pojistných podmínek.

A pozor! Nemusí dostačovat ani limity pojistného plnění na jednotlivá rizika. A pokud jede klient na hory s rodinou, měl by zkontrolovat, zda jsou pojištění i rodinní příslušníci a zda mají všichni stejné limity plnění jako on.