Daňové přiznání k příjmům ze závislé činnosti

Už myslíte na daňové přiznání, a co všechno k němu budete muset dokládat? Zde máte článek, který Vám s touto situací pomůže!

Daňové přiznání, a co je k němu potřeba?

Zaprvé

Do 15. 2. každého roku, následujícím po roce, ke kterému se povinnost podání daňového přiznání vztahuje, si zažádáte u zaměstnavatelů o vydání potvrzení o příjmech (zaměstnavatel vám toto potvrzení vydá, pokud váš měsíční příjem přesáhl alespoň v jednom měsíci 5.000,- Kč a zaměstnavatel za vás tedy byl povinen odvést zálohovou daň a ne srážkovou, jak je tomu u příjmů do 5.000,-). Pokud jste si platili v předcházejícím roce kapitálové životní pojištění či penzijní připojištění, případě odborové příspěvky nebo jste někomu něco darovali, sežeňte si od daných institucí potvrzení, které budou nedílnými přílohami daňového přiznání a které následně s potvrzeními o příjmech předáte účetní.

Zadruhé

Vyplníte daňové přiznání podle pokynů k daňovému přiznání (případně vám ho vyplní účetní či daňový poradce), správně vyplníte i počet příloh podle toho, co všechno k daňovému přiznání přikládáte. POZOR!!! Do daňového přiznání musíte zahrnout i příjmy ze zaměstnání, které byly zaměstnavatelem vyplaceny do 31 dnů po skončení zdaňovacího období (tzn. např. výplatu za prosinec zdaňovacího období, kterou obdržíte do 31. 1. období následujícího)

Zatřetí

Daňové přiznání včetně všech příloh si okopírujete a do 31. 3. daného roku (případně do jiného termínu, pokud 31. 3. připadne na víkend) donesete na finanční úřad, kde si kopii necháte potvrdit (jedno razítko na daňové přiznání a další na kopii každé přílohy). Pokud nechcete vážit cestu na finanční úřad, můžete daňové přiznání poslat i poštou. V tomto případě rozhoduje pro splnění termínu pro řádné podání daňového přiznání razítko na obálce. Postačí, pokud je na obálce razítko 31. 3. NEZAPOMEŇTE poslat přiznání doporučeně a podací lístek uschovat!!!

Začtvrté

Do 31. 3. daného roku jste také povinni doplatit daň z příjmů, pokud vám vznikl doplatek a to na číslo účtu příslušného finančního úřadu (pro hotovostní platby použijte KS 1149, pro bezhotovostní KS 1148, VS je vždy vaše rodné číslo a číslo bankovního účtu, kam daň doplatit je 721-číslo konkrétního finančního úřadu neboli matrika/0710). Doplatek daně musí být připsán na účet příslušného finančního úřadu  nejpozději k 31. 3. (neplatí již tedy jako dřív, že stačí, když dáte 31. 3. příkaz k převodu). V případě, že vám vznikl daňový přeplatek vyšší než 50,- Kč, finanční úřad vám je tento přeplatek povinen vrátit do třiceti dnů od konečného termínu podání daňového přiznání.

Zapáté

POZOR! Pro vrácení přeplatku daně NEZAPOMEŇTE uvést na 4. straně daňového přiznání údaje pro vrácení přeplatku (tzn. adresu v případě, že chcete vrátit přeplatek hotově nebo název banky, číslo účtu, kód banky a vlastníka účtu v případě, že chcete vrátit přeplatek na účet). Nezapomeňte také na PODPIS.

Zašesté

Daňové přiznání včetně příloh si pečlivě založte pro možnost případné kontroly.

 

Formulář pro daňové přiznání FO a další formuláře si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy, a také se nezapomeňte podívat na naše služby daňového poradenství.

 


Zdroj

DUBNOVÁ, Lucie. Pokyny pro fyzické osoby, aneb jak podávat daňové přiznání. Lucie Dubnová [online]. [cit. 2018-01-17]. Dostupné z: http://www.lucik.cz/ucetnictvi/male-podnikani/pokyny-pro-fyzicke-osoby-aneb-jak-podavat-danove-priznani.html


 

Přejeme Vám úspěšné podání daňového přiznání!

Vaše ADMIO