Daňové změny 2017 aneb co se letos událo

Daňové změny 2017

Tento rok se nám už pomalu blíží ke konci, a tak Vám přinášíme pár novinek, které daňové změny 2017 přinesly.

Retroaktivní prokazování majetku 

Tato povinnost jde v ruku v ruce s přijatým zákonem o prokazování původu majetku.  Jde o zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Účinný je od 1. prosince 2016.

„Podstata právní úpravy prokazování původu majetku spočívá v tom, že správce daně pojme důvodné pochybnosti, že příjmy daňového subjektu neodpovídají nárůstu jeho jmění či spotřebě, přičemž jde o částku rozdílu přesahující 5 milionů korun. Délka posuzovaného období je výhradně na vůli správce daně, tedy může být i delší než jedno zdaňovací období,“ podotýká Jana Skálová.

Na základě takových pochybností správce daně vyzve daňový subjekt, aby se k věci vyjádřil a přinesl důkazy k odstranění takových pochybností.

„Pokud pochybnosti odstraněny nebudou, vyměří mu správce daně daň dle pomůcek, včetně penále v sazbě 50 nebo 100 procent vyměřené daně. Za předpokladu, že daňový subjekt odstraní všechny pochybnosti správce daně, například tím, že prokáže, že příjmy byly osvobozeny a dosahovaly takové výše, aby ospravedlnily nákup daného majetku, upustí správce daně od dalšího šetření,“ navazuje Jana Skálová.

Do problému se mohou dostat i poctivci

Do problémů se přitom mohou dostat i lidé, kteří se ve skutečnosti žádných daňových podvodů nedopustili.

„Co se týče zmíněného penále, je toto jakýmsi vyšším trestem státní správy za neschopnost daňového subjektu zvrátit černé myšlenky správce daně ohledně výše jeho daňové povinnosti. A to i za situace, pokud by majetek nabyl zcela po právu z legálních příjmů – nicméně tyto legální příjmy již není schopen prokázat. Doklady ztratil při stěhování, zničila mu je manželka při rozvodu, a tak dále,“ zmiňuje Jana Skálová.

Patrně největší rozruch v oblasti zákona o prokazování původu majetku podle ní působí jeho „retroaktivita“. Protože správce daně může po daňovém subjektu požadovat doložit změnu majetkové situace až deset let zpětně.

„Lze tedy doporučit, aby daňový subjekt uchovával veškeré dokumenty prokazující jednak pořizovací cenu nabytého majetku, ale i doklady příjmech daňového subjektu, které byly osvobozeny či zdaněny srážkovou daní,“ radí Jana Skálová.

(Businessinfo.cz, 2016)

Vyšší sleva na děti

Daňová sleva na dítě od roku 2017 opět stoupne. Pro první dítě v rodině sice zůstává na 13 404 korunách ročně, ale u druhého dítěte se zvýší o 200 korun měsíčně na 19 404 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300 korun měsíčně na 24 204 korun ročně.

Slevu, oficiálně zvanou daňové zvýhodnění na vyživované dítě, zvyšovala vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL už pro uplynulé dva roky. Za druhé dítě si rodič – počínaje příjmy za leden 2016 nebo v letos podávaném daňovém přiznání za rok 2016 – může odečíst z daní 17 004 korun, za třetí a případně každé další dítě 20 604 korun. Rodina se dvěma dětmi si tak oproti předchozímu roku polepší až o 1200 korun, se třemi dětmi o 4800 korun. (Aktuálně.cz, 2017)

Omezení příjmů pro daňový bonus

Maximální výše takzvaného daňového bonusu – 60 300 korun – se nemění. Bonus se vyplácí lidem, kteří uplatňují slevu na dítě a dostanou se poté do “záporné daňové povinnosti”. Místo aby pak státu platili daň z příjmů, mohou od něj naopak získat peníze navíc. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy – pro příjmy za rok 2016 se tato hranice zvyšuje na 59 400 korun, za rok 2017 pak na 66 tisíc.

Počínaje příjmy za rok 2017 se ale omezí okruh příjmů, které se do tohoto limitu počítají. Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Ministerstvo financí tak chce omezit jejich umělé navyšování – hlavně díky fiktivnímu nájmu se totiž k bonusu dostává více lidí. (Aktuálně.cz, 2017)

Sleva za školku až 9900 korun

Také za rok 2016 mohou rodiče využít další dárek od současné vlády a snížit si daň o takzvané školkovné. Maximální výše této slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro daně za rok 2016 se tedy roční limit zvyšuje na 9900 korun, pro rok 2017 stoupne dokonce na 11 tisíc.

Tato “sleva za umístění dítěte” umožňuje jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel školky nebo obdobného zařízení. Nelze si ale odečítat související výdaje jako třeba stravné nebo náklady na dopravu.

Jde skutečně o slevu na dani, tedy částku odečítanou přímo z daní, nikoliv jen ze základu daně. (Aktuálně.cz, 2017)

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje na dvojnásobek – v obou případech stoupne z nynějších 12 na 24 tisíc korun. Tuto výhodu ale půjde poprvé využít až za příjmy roku 2017, nikoliv tedy za zdaňovací období 2016.

Na samotném penzijním připojištění (doplňkovém penzijním spoření) tak člověk může dostat od státu až 6360 korun za rok. Maximální přímý příspěvek (na jeho výši se nic nemění) i nejvyšší daňový odpočet ale získá jen v případě, že spoří alespoň 3000 korun měsíčně.

Zvyšuje se také daňové osvobození příspěvků na straně zaměstnavatele – z dosavadních 30 na 50 tisíc ročně. (Aktuálně.cz, 2017)

Elektronická evidence tržeb

Podnikající fyzické osoby si mohou nově odečíst z daní až pět tisíc korun na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb (EET). Konkrétní výdaje není nutné prokazovat (například dokladem o zakoupení pokladny) – stačí, že podnikatel ve zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu spadající do EET. Tato sleva je ale omezena kladným rozdílem mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. (Aktuálně.cz, 2017)

Srážková daň i pro drobné zaměstnání

Patnáctiprocentní srážkovou daň půjde nově použít i pro příjmy do 2500 korun z takzvané závislé činnosti (zaměstnání). Dosud ji lze využívat u příjmů podle dohod o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně.

Nově by tak mělo být jednodušší i danění těchto drobných příjmů přímo u zaměstnavatele, ať už by to bylo na základě dohody o pracovní činnosti, klasického pracovního poměru nebo třeba odměny za výkon funkce. Lidé díky tomu ušetří čas i peníze.

“Dosud musel člověk, který alespoň v jednom měsíci obdržel současně vedle příjmů od svého hlavního zaměstnavatele i jiný typ zdanitelných příjmů ze závislé činnosti od jiného zaměstnavatele, podat daňové přiznání,” říká Jitka Žaloudková z poradenské společnosti BDO Tax.

“Zároveň skončí povinnost odvádět z příjmů ze zaměstnání malého rozsahu pojistné na zdravotní pojištění. Dojde tak ke sjednocení povinností s osobami, které pracují například na základě dohody o provedení práce do 10 000 korun,” dodává Žaloudková. (Aktuálně.cz, 2017)

Cestovní náhrady

Sazby tuzemského stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 440/2016 Sb., maximální částka tuzemského stravného (198 Kč v roce 2016) byla k 1. 1. 2017 zvýšena na 205 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 3,90 Kč / km (v roce 2016 činila 3,80 Kč/km).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb., beze změny zůstává např. i pro rok 2017 sazba zahraničního stravného nadále činí:

45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii

35€ pro Slovensko, Polsko.

(Behounek.eu, 2017)

 


Přejeme Vám pohodový zbytek roku 2017!

Vaše ADMIO


 

Zdroje:

BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2016 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nejdulezitejsi-zmeny-v-danove-oblasti-v-roce-2017-85284.html

Aktuálně.cz [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/wiki/finance/danove-zmeny-2017/r~de0643a8ec7d11e6a8cc002590604f2e/?redirected=1511863059

Behounek.eu [online]. 2017 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://www.behounek.eu/news/dane-2017/