Elektronická evidence tržeb (EET)

Od prvního března se do projektu EET připojilo dalších zhruba čtvrt milionu maloobchodníků, velkoobchodníků a provozovatelů e-shopů. Některé malé venkovské obchody měly problém s počáteční investicí do nákupu elektronické pokladny, a tak jim musely pomoci obecní samosprávy. Dle ministra financí Andreje Babiše už první fáze EET přinesla do státní poklady miliardy navíc. Pochlubil si, že jen za prosinec vzrostly přiznané tržby v pohostinství a v hotelích na dvojnásobek.

Údaje o evidované tržbě

EET funguje na principu toho, že každá finanční transakce je prostřednictvím datové zprávy zaslána finanční správě, která ji následně potvrdí unikátním číselným kódem, jenž se pak objeví na účtence zákazníka.

Dle zákona o evidenci trže je nutné zaslat datovou zprávu o evidovaní tržbě tyto údaje:

  • daňové identifikační číslo poplatníka
  • označení provozovny, kde je tržba uskutečněna
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
  • pořadové číslo účtenky
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celková částka tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka,
  • podpisový kód poplatníka,
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Sankce

Finanční správa již uložila za prohřešky mnoho pokut. Nejčastějším důvodem bylo nevystavení účtenky, neumístění informačního oznámení a nezasílání údajů do systému EET. Průměrná výše pokuty je cca 4 758 korun. Za nevystavení účtenky hrozí pokuta až ve výši půl milionu korun. Za neumístění informačního oznámení může získat podnikatel pokutu až 50 tisíc korun. Informační povinnost musí mít i provozovatelé na internetových stránkách.

Snížení základu daně

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb si podnikatelé mohou základ daně snížit o investici do systému EET. Podnikatel si tak může uplatnit slevu v celkové výši až 5 000 korun. Slevu si může uplatnit jen do částky kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Sleva se uplatňuje jednorázově a v letošním roce si ji můžou uplatnit pouze ti, kterých se povinnost evidovat tržby dotkla už v první vlně. Jedná se tedy o podnikatele v ubytovacích službách, stravování a pohostinství.

EET a spolky

Finanční správa obdržela mnoho stížností, kdy si starostové stěžovali, že venkovské spolky musejí i přes svou dobrovolnickou činnost evidovat tržby při překročení ročního obratu 175 000 korun. V reakci na to finanční správa zveřejnila sborník příkladů, kdy neziskové organizace nebudou muset vést elektronickou evidenci tržeb. Evidenci tržeb by měly podléhat pouze příjmy z činnosti, která je podnikáním. Pokud tedy neziskové organizace nevyvíjí podnikatelskou činnost, EET se jich netýká. Příkladem mohou být hasiči, kteří jednou za rok pořádají ples.

Třetí vlna EET

V třetí vlně by se do EET měla zapojit svobodná povolání (účetní, veterináři, právníci apod.), dále autoservisy nebo dopravní firmy. V červnu by se pak připojili řemeslníci a výrobní činnosti. Ministr zemědělství Marian Jurečka na toto téma uvedl, že pro tyto skupiny EET nemá smysl. Většina řemeslníků dle ministra své služby fakturuje a není tedy třeba příjmy znovu hlásit. ODS by chtěla EET zrušit úplně a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek evidenci tržeb kritizuje, neboť dle něj tento systém narušuje svobodné podnikání a vede k zániku drobných živnostníků na vesnicích.