Jak se změní daň z příjmů v roce 2018

Daň z příjmů 2018

Přínášíme Vám pár změn pro daň z příjmů 2018

 

Omezení paušálních výdajů

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích.

 

Výdaje v roce 2018:

paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč,

paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 600 000 Kč,

paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 400 000 Kč,

paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – maximální výdaj 300 000 Kč.

 

Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze ve výše uvedených částkách.

Za rok 2017 si ještě bude moci poplatník zvolit, zda si vybere úpravu pro rok 2016, tj. vyšší paušální výdaje bez možnosti slevy na manžela/ku a dítě, nebo úpravu pro rok 2018, tj. nižší paušální výdaje a možnost odečtu slevy na manžela/ku a daňového zvýhodnění na dítě.

 

Prohlášení k dani v elektronické formě

zaměstnanci budou moci prohlášení k dani učinit v elektronické formě – nový vzor tiskopisu prohlášení k dani pro rok 2018 vzor č. 26 + vzor tiskopisu žádosti o roční zúčtování daně za rok 2018 č.1 (žádost o roční zúčtování daně již nebude součástí prohlášení) a interaktivní formulář prohlášení k dani vzor č. 26 v pdf podobě, do kterého bude možné příslušné údaje vyplňovat na počítači) jsou dostupné na stránkách Finanční Správa.

Výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

Rozšíří se okruh vozidel, u nichž bude možné při proplácení výdajů na pracovní cesty použít skutečné výdaje za spotřebované pohonné hmoty, tj. dle dokladu o silničním motorovém vozidle užívaném na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu.

 

Zaměstnání malého rozsahu

U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčně budeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání.

 

Omezení daňového bonusu na dítě

Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP. Od roku 2018 se do příjmů pro nárok na daňový bonus nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP).

Pro získání nároku na daňový bonus bude muset mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

 

Pokud Vám daně nedají spát, tak využijte našich služeb daňového poradenství nebo daňové evidence!

 


Přejeme Vám pohodový den!

Vaše ADMIO


 

Zdroje

Portál.POHODA [online]. 2017 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/vybrane-danove-novinky-roku-2017-a-2018/
Běhounek.eu [online]. 2017 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: http://www.behounek.eu/news/dane-a-ucetnictvi-2018/