Minimální mzda a zaručená mzda pro rok 2018

Minimální mzda 2018

Od 1. 1. 2018 bude platit nové nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy. Místo 11 000 Kč, které platily v roce 2017, bude teď minimální mzda 12 200 Kč. Pojďme se podívat, jak se minimální mzda vyvíjela v předešlých letech:

Období Kč za měsíc Kč na hodinu
srpen 2013 8 500 Kč 50,6 Kč
leden 2015 9 200 Kč 55,0 Kč
leden 2016 9 900 Kč 58,7 Kč
leden 2017 11 000 Kč 66,0 Kč
leden 2018 12 200 Kč 73,2 Kč

Zdroj: www.mpsv.cz

 

Zaručená mzda 2018

Nařízením vlády ovšem nebude upravena pouze minimální mzda, ale také zaručená mzda, která se odvíjí od náročnosti práce. V následující tabulce můžete vidět rozdíl mezi zaručenou mzdou z roku 2017 a 2018:

2017 2018
Skupina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina
1. 11 000 66,0 12 200 73,2
2. 12 200 72,9 13 500 80,8
3. 13 400 80,5 14 900 89,2
4. 14 800 88,8 16 400 98,5
5. 16 400 98,1 18 100 108,8
6. 18 100 108,3 20 000 120,1
7. 19 900 119,6 22 100 132,6
8. 22 000 132,0 24 400 146,4

Zdroj: wwwkupnisila.cz

 

Zaručená mzda se týká hlavně soukromého sektoru a tato mzda se zaručuje jen těm zaměstnancům, kteří mají plnohodnotnou smlouvu. Jak už jste si asi všimli, rozlišujeme tu osm skupin. Těmto skupinám se říká skupiny prací a na následujícím příkladu si je vysvětlíme.

 

 


Tak taková bude minimální mzda a zaručená mzda v roce 2018. Podívejte se, jak to se mzdami umíme my!

Přejeme Vám pohodový týden!

Vaše ADMIO


 

Zdroj:

WOFF, Petr. Zaručená mzda 2018 podle náročnosti profese. In: KupníSíla.cz [online]. 2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: https://kupnisila.cz/zarucena-mzda-2018/