Přehled daňových změn v roce 2017

Změny v letošním roce

S příchodem nového roku vešlo v platnost mnoho změn, které se dotknou daňových poplatníků. V dnešním článku jsou některé z nich shrnuty.

Zvýšení minimální mzdy

V první řadě jistě zaměstnance potěší zpráva o zvýšení minimální mzdy na 11 000 korun měsíčně. Minimální hodinová mzda se tedy zvýšila na 66 korun. Zvyšují se i předepsané minimální mzdové standardy pro lépe odměňované profese.

Solidární daň

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob je již zavedeno od roku 2013. Solidární daň musí být zaplacena ve výši 7 % z úhrnu hrubých příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání. Pro letošní rok se takto budou zdaňovat příjmy přesahující 1 355 136 korun. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 korun měsíčně.

Daňový zvýhodnění pro rodiny s dětmi

Pracující s více dětmi si polepší. Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává na stejné úrovni, na druhé dítě ovšem daňová sleva vzroste o 200 korun měsíčně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně, oproti předchozímu roku. Sleva na jedno dítě tedy bude 1 117 korun měsíčně, na druhé 1 617 korun a na třetí a každé další dítě 2 017 korun.

Daň lze snížit o tzv. školkovné. Maximální výše, kterou si lze odečíst se zvyšuje na 11 tisíc korun měsíčně (stejná částka jako stanovená minimální mzda). Slevu za umístění dítěte do školky může vyžít jen jeden z rodičů.

Znovu osvobozené výsluhy

Od ledna se opět zavedlo osvobození výsluh od daně. Tato změna se týká výsluhového příspěvku, odbytného, příspěvku na bydlení vojáků z povolání a výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů. Předtím se tyto výsluhy zdaňovaly 15 %.

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu

Dochází ke zjednodušení systému zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti. Srážková daň ve výši 15 % by měla být nově uplatňována nejen u příjmů z dohod o provedení práce, ale i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 korun (např. i z dohod o pracovní činnosti, odměna výkon funkce).

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje na dvojnásobek. V předchozím zdaňovacím období bylo možné provést odpočet ve výši 12 tisíc korun. Od tohoto roku bude možní využít limit 24 tisíc korun. Dojde také ke zvýšeni limitu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění z 30 000 korun na 50 000 korun. V případě, že příspěvky přesáhnou tuto hranici, bude vám tato částka započtena do vaší hrubé mzdy a bude tak podléhat dani i pojistnému.

Povinnost hlásit správci daně osvobození příjmy

Poplatníci, kteří dosáhli osvobozených příjmů ve výši více než 5 miliónů korun, mají povinnost tyto osvobozené příjmy ohlásit správci daně. Lhůta pro oznámení je jako pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdrželi (do pondělí 3.dubna 2017).

Nová sleva EET

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb si mohou podnikající fyzické osoby odečíst z daní až pět tisíc korun na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb.

Zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění

S každým rokem se také zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění tak v letošním roce vzroste z 1 972 korun na 2 061 korun, u vedlejší činnosti z 789 na 825 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje z 1 823 korun na 1 906 korun. Je nutné také upozornit na to, že nejpozději v únoru musí zdravotní pojišťovny zrušit své účty u komerčních bank a přesunout je k České národní bance, kam budou nově zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci zasílat pojistné.