Start další fáze EET a offline režim evidence tržeb

Vláda schválila novelu zákona o evidenci tržeb, která přináší zjednodušený režim EET pro nejmenší podnikatele nebo například snížení DPH v určitých oblastech.

Návrh novely zákona o evidenci tržeb předložilo Ministerstvo financí ČR. Jeho obsahem je úprava náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, nejmenším podnikatelům přináší možnost evidovat své tržby v offline režimu a navrhuje snížit DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Vláda ČR návrh předevčírem schválila.

Offline režim pro nejmenší podnikatele

Offline režim nabízí řešení, které umožní nejmenším podnikatelům nepořizovat si elektronické zařízení s online přístupem a postupovat podobným způsobem, jakým postupovali doposud.

Navrhovaná varianta vychází z toho, co podnikatel, který nemá EET, dělá již dnes. Když dnes přijdete k obchodníkovi, kterého se zatím evidence tržeb netýká, musí vám na požádání vystavit účtenku. V režimu EET vám ji vydá pokaždé, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Princip offline režimu spočívá v tom, že podnikatel bude vystavovat účtenky z bloku, který dostane zdarma na finančním úřadě. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit následující podmínky:

  • § je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
  • § není plátcem DPH;
  • § má maximálně 2 zaměstnance;
  • § výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč

Koho se offline režim EET může týkat?

Podle vyjádření Ministerstva financí ČR se podmínky pro získání offline režimu v navržené podobě vztahují na relativně velmi široký okruh podnikatelů – v maximální hranici může jít až o 340 tisíc subjektů.

Zůstává však otázkou, na kolik jde o relevantní odhad. V současnosti totiž tržby eviduje 170 tisíc podnikatelů a podle odhadů by se jich v třetí a čtvrté vlně mělo do EET zapojit dalších 300 tisíc. Pokud by se zvláštní režim mohl týkat třetiny z milionu, šlo by o většinu podnikatelů spadajících pod EET.

Start další fáze EET

Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4 fáze EET, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Pokud by zákon začal platit například v prosinci letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. července 2019. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu, dodává Alena Schillerová.

Snížení daně z přidané hodnoty

Novela navrhuje snížení DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.

Platby přes elektronické peněženky a spol. se opět mají evidovat

Ministerstvo dále navrhuje, aby se EET opět vztahovala také na platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit.

Další výjimky, kterých se EET nedotkne

Novela také navrhuje ukotvit formou zákona výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry. Dále novela vrací povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.

 

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO

 

 


Zdroj:

KNÍŽKOVÁ, Jana. Start další fáze EET a offline režim evidence tržeb dostaly ve vládě zelenou. Podnikatel.cz: Průvodce vaším podnikáním [online]. 2018, 13. 6. 2018 [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/start-dalsi-faze-eet-a-offline-rezim-evidence-trzeb-dostaly-ve-vlade-zelenou/