Změny v DPH oproti minulému roku

Co je nového v DPH?

V letošním roce dochází k několika změnám v DPH a my Vám je teď přinášíme.

Doplnění definice stavebního pozemku

K 1.1.2018 byl zákon o DPH novelizován novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplňuje definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezuje počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně souvisejícího pozemku osvobozen od DPH.

Kontrolní hlášení

Dále byl k 1.1.2018 doplněn do § 101d odst. 1 výčet  náležitostí kontrolního hlášení – zákonem č. 371/2017 Sb. (doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku) – k žádným praktickým změnám u kontrolního hlášení v roce 2018 nedošlo (postupuje se podle pokynů k vyplňování kontrolního hlášení naposledy změných k 16.6.2017).

Promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení

Pro rok 2018 byl aktualizován pokyn D-29 k promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení:

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

 

  1.  1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
  2.  10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
  3.  30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  4.  50 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

 

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Pro více informací o kontrolním hlášení doporučujeme navštívit sekci Dotazy, odpovědi a kontakty.

Osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem od DPH

K 1. 1. 2018 se nezměnila právní úprava pro osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem od DPH; v reakci na rozsudek soudního dvora EU Rozsudek C‑288/16 ve věci L.Č. ze dne 29.6.2017, podle kterého se toto osvobození vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží, vydala Finanční správa 2.1.2018 Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podle které dochází ke změně správní praxe – postup podle změněné správní praxe bude Finanční správa vyžadovat od 1.3.2018. Výklad obecných pravidel pro uplatnění DPH u vývozu zboží podala Finanční správa v informaci zveřejněné dne 15.12.2017.

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity mohou až do konce roku 2018 postupovat podle pravidel zákona o DPH ve znění před 1. 7.2017, jedná-li se o společnost (sdružení) existující k 30.6.2017 a tvořená k tomuto datu plátci.

 

Podívejte se, jak Vám s DPH můžeme pomoci my. Naše služby daňového poradenství jsou Vám vždy k dispozici.

 

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO

 


 

Zdroj

BĚHOUNEK, Pavel. DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2018. Ing Pavel Běhounek, daňový poradce [online]. 2018 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://www.behounek.eu/news/dane-a-ucetnictvi-2018/

Sankce při nepodání kontrolního hlášení. Finanční Správa [online]. 2018 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/sankce