Archiv rubriky: Daně a účetnictví

Novinky a zajímavosti ze světa daní a účetnictví.

Marně hledáte informace o nějaké konkrétní účetní problematice? Napište nám na info@admio.cz. Uvítáme náměty na témata, která Vás zajímají!

Daně a účetnictví

Variabilní symbol, pozor na něj při doplatku na sociálním

Pokud platíte doplatek z přehledu na sociální pojištění bezhotovostně, dejte pozor, abyste uvedli variabilní symbol. Kde ho získat a co dělat, pokud se spletete? Jestliže vyjde v přehledu o příjmech a výdajích na pojistném doplatek, je nutné ho uhradit do 8 dnů po odevzdání tiskopisu. A to jak na zdravotním, tak sociálním pojistném. V případě, že by termín pro doplatek vyšel na víkend nebo na svátek, počítá se nejbližší pracovní den. Za...

Daně a účetnictví

Změna ve vyplnění přílohy daňového přiznání u PO

Finanční správa upozornila, že pro zdaňovací období započatá v roce 2017 došlo ke změnám vyplňování jedné přílohy daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Konkrétně se jedná o „Samostatnou přílohu k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob“ (Příloha k TP). Jde tedy o změny při vyplňování u transakcí se spojenými osobami. Změny u vyplňování přílohy daňového přiznání První změnou je rozšíření okruhu subjektů, které povinně vyplňují Přílohy k TP při splnění relevantních podmínek,...

Daně a účetnictví

Výjimka z EET pro lékaře

V rámci připomínkového řízení k novele zákona o evidenci tržeb se objevil požadavek lékařů na jejich vynětí z EET. Výjimka z EET by u ministerstva financí mohla projít. Podle České lékařské komory (ČLK) jsou hotovostní příjmy u lékařů natolik marginální, že v drtivé většině případů neodpovídají nákladům na pořízení systému EET a jeho provoz. Ministerstvo financí nevylučuje, že by výjimku z EET pro doktory do zákona přidalo. Dejte nám výjimku, žádají lékaři...

Daně a účetnictví

Daň ze zisku digitálních firem

Členské země Evropské unie by mohly v budoucnu danit zisky velkých digitálních firem vytvořené na jejich území tak, aby tyto firmy přispívaly do veřejných financí podobně jako "kamenné" a off-line podniky. Návrh na daň ze zisku digitálních firem dnes představil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici. Proč se má daň ze zisku digitálních firem zavést? "Naše zastaralá pravidla z dob...

Daně a účetnictví

Přílohy k daňovému přiznání. Podali jste je všechny?

Chyby objevující se v daňovém přiznání se týkají nejen slev na dani, ale daňový poplatník často zapomíná k tiskopisu přiložit potřebné přílohy k daňovému přiznání. Součástí daňového přiznání jsou také přílohy, kterými je třeba doložit nárok na uplatňované slevy a daňové odpočty. K jejich snížení nemůže dojít, pokud u přiznání chybí. A právě chybějící přílohy k daňovému přiznání jsou jednou z častých chyb, které se daňový poplatník při podání přiznání k dani dopouští. Co se stane,...

Daně a účetnictví

Nejčastější chyby v daňovém přiznání

Co jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání? Blíží se termín pro podání daňového přiznání, tak aby vše proběhlo hladce, tak Vám přinášíme nejčastější chyby v daňovém přiznání. Vyvarujte se těchto chyb a letošní přiznání bude jen krátkou záležitostí. Špatně uplatněné slevy na dani a odčitatelné částky Největší část chyb se pojí s uplatněním odčitatelných částek a slev na dani. Nejvíce problémovou slevou je pak podle odborníků daňové...

Daně a účetnictví

Superhrubá mzda se má podle nového návrhu zákona zrušit

Zaměstnancům se má zase zrušit superhrubá mzda a mají se zavést dvě sazby daně, které se budou počítat z hrubé mzdy. Změny přináší návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, který před několika dny poslalo do připomínkového řízení ministerstvo financí. Superhrubá mzda má skončit Přestože ministerstvo financí chystá zbrusu nový zákon o daních z příjmů, poslalo před několika dny do připomínkového řízení novelu, která...

Daně a účetnictví

OSVČ má vzrůst sazba daně na 19 %

OSVČ se má zvýšit sazba daně z příjmů. Nově si ale mají moct podnikatelé započítat 3/4 zaplaceného pojistného do výdajů, a to i paušalisté. OSVČ se zvýší sazba, ale budou moct do výdajů dát 3/4 pojistného OSVČ se zvýší sazba daně příjmů o 4 p. b. na 19 %. Ministerstvo financí ovšem navrhuje tento nárůst kompenzovat tím, že pro podnikatele zavede daňovou uznatelnost ¾ zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění. Tuto...

Daně a účetnictví

Změny v DPH oproti minulému roku

Co je nového v DPH? V letošním roce dochází k několika změnám v DPH a my Vám je teď přinášíme. Doplnění definice stavebního pozemku K 1.1.2018 byl zákon o DPH novelizován novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplňuje definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezuje počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a...

Daně a účetnictví

Daňové přiznání – návod pro OSVČ

Jste OSVČ a už se chystáte na daňové přiznání? Pak Vám přinášíme rady jak na to, a co vše je potřeba doložit. Jak na daňové přiznání? #1 Pokud jste k podnikání souběžně zaměstnáni, do 15. 2. každého roku, následujícím po roce, ke kterému se povinnost podání daňového přiznání vztahuje, si zažádáte u zaměstnavatele(ů) o vydání potvrzení o příjmech (zaměstnavatel vám toto potvrzení vydá, pokud váš měsíční...