Auditorské služby

Audit účetní závěrky představuje odborné vyjádření názoru nezávislého auditora na věrohodnost účetní závěrky. Naše auditorské služby vám umožní získat pravdivý a skutečný obraz vašeho účetnictví.

Auditorské služby a poradenství

Nabízíme audit účetnictví, účetní a daňové poradenství, audit kontrol a účetních systémů nebo audit účetní závěrky, sestavený podle mezinárodních účetních standardů IFRS či US GAAP. Účetní audit vás upozorní na rizika v řízení společnosti, a na oblasti účetnictví, které vyžadují změnu s ohledem na předpisy.

V oblasti vedení účetnictví nabízíme také konzultační a poradenskou činnost, sestavování účetních závěrek a výkazů, provádění kontrol hospodaření a revize účetnictví.

Povinný i nepovinný audit účetních závěrek

Nabízíme povinný i nepovinný audit účetních závěrek a další auditorské služby:

 • kontrola finančních výkazů účetní závěrky,
 • audit a analýza finanční situace s ohledem na trh,
 • auditorský dohled (např. při fyzické inventuře majetku),
 • sestavení finančních výkazů podle mezinárodních standardů,
 • statutární účetní audit – audit řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky,
 • kontrola vnitřního účetního systému – odborné ověření vnitřních účetních procesů (rutinní, nerutinní a dohadné procesy, kontroly správnosti zůstatků účtů), limitní audit (prověrka účetní závěrky), audit účetních odhadů, forenzní audit a další.

Zpracování auditu

Zpracování auditu a veškeré auditorské služby realizujeme podle zavedených standardů v dohodnutém rozsahu. Můžete si přát účetní audit vybraných účtů nebo zvolit vybrané položky účetní závěrky:

 • audit zahajovacích rozvah,
 • agregované účetní závěrky
 • ověření nastavení vnitřního kontrolního systému
 • kontrola prvotních dokladů a vnitřních účetních směrnic
 • odhalení a minimalizace rizik vztahujících se k organizaci
 • poradenství při sestavování výroční zprávy, při podnikových přeměnách a další

Nechte si ověřit účetní výkazy, jejich pravdivost a správnost. Naši auditoři Brnoauditoři Praha vám zobrazí skutečnou situaci vašeho podniku, vždy přesně a diskrétně.

Odborné auditorské služby

Ať už žádáte zpracování auditu nebo audit účetní závěrky, povinný statutární nebo nepovinný audit účetních závěrek, dokážeme vám nabídnout auditorské služby podle vašich specifických potřeb.

Přesvědčte se, že problémy dokážeme předikovat a řešit. Nechte si představit účinné preventivní opatření. Využijte profesionální zpracování auditu od Admio Brno a Praha, kontaktujte nás na info@admio.cz!