Co je outsourcing vedení účetnictví a mezd?

Základní myšlenka outsourcingu – přenechat (přenést) nevýdělečné činnosti na externí dodavatelské společnosti a sám se plně zaměřit na hlavní činnosti podnikání.

Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem 21. století.

Celková hodnota těchto kontraktů je 4 miliardy dolarů

Outsourcing ve světě

Na světě outsourcuje účetnictví a finance 60% firem

výzkum č. 1 uvádí, že 48% bez bližšího určení počtu respondentů

V ČR využívá externí účetnictví přibližně 50% firem:

 • výzkum č. 2 uvádí, že 52% outsourcuje mzdovou agendu z 50-ti dotázaných firem
 • výzkum č. 3 uvádí, že 44% z 25 respondentů využívá externí účetnictví
 • V Evropě využívá externí účetnictví 59% firem
 • V Německu využívá outsourcing 68% firem „otherservices“, přičemž samostatné účetnictví by se nemuselo nějak výrazně odlišovat (mj. v porovnání s evropským i světovým průměrem)
 • V USA využívá externí účetnictví 74% firem

Shrnutí výhod:

 • Zajištění odbornosti účetních procesů
 • Diskrétnost
 • Zastupitelnost
 • Náklady na mzdy, hardwarové vybavení, školení zaměstnanců atd.
 • Získaný čas soustředit se na hlavní činnost firmy
 • Odpovědnost účetní firmy

Je to logická možnost, jak snížit provozní náklady ve firmě a přitom zvýšit kvalitu provádění důležitých vedlejších činností.

Mzdová a účetní data patří k nejcitlivějším informacím, kterými firma disponuje, a proto hraje důvěryhodnost outsourcingového partnera klíčovou roli.

Outsourcingem zamezíte úniku informací o výši mezd jednotlivých zaměstnanců. Naše společnosti nabízí svým klientům dokonce možnost posílání čistých mezd a odvodů z bankovního účtu zřízeného speciálně pro tento účel a dále tím tak snižují riziko úniku informací. S tím souvisí i stále častěji žádaná možnost tisku výplatních lístků do diskrétních obálek.

Mezi další výhody ousourcingu pak patří také jistota včasného zajištění služeb, podnikatel nemusí řešit situaci, kdy mu jeho vlastní mzdová účetní např. onemocní. Odpadnou i starosti se zajišťováním záskoku na poslední chvíli, případně posouvání termínu výplat vlastním zaměstnancům. Výhodou je stabilně vysoký standard odvedené práce.

Outsourcingová společnost má díky své specializaci přehled o aktuálních zákonech a předpisech, neustále sleduje politickou situaci a včas reaguje na časté změny v legislativě.

V současnosti prožívá outsourcing svůj velký boom – firmy si začínají uvědomovat, že pokud jim s účetnictvím někdo pomáhá, případně řeší celé účetnictví externí cestou, ušetřený čas mohou využít k tomu, čím se zabývají – co je pro jejich podnikání opravdu důležité.

ADMIO vám ušetří čas a peníze i při komunikaci se státními institucemi, které již přecházejí na elektronickou komunikaci. Pro zabezpečení podávání elektronických přihlášek, odhlášek, přehledů a podobně je třeba pořídit speciální software a zařídit elektronické podpisy. Spoluprací s naší firmou se klient všech těchto problémů zbaví. Možné je i zastupování před správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.