Daňová evidence

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro živnostníky, drobné podnikatele či menší firmy. Vedení daňové evidence nabízíme pro plátce i neplátce DPH.

Daňová evidence

Vedení daňové evidence musí zajistit všechny podnikající fyzické osoby, které netvoří účetní jednotku, tedy nemají zákonnou povinnost vést účetnictví (nejsou uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnictví). Údaje o příjmech a výdajích / údaje o majetku a závazcích povedeme za vás, na naši zodpovědnost:

 • daňová evidence pro OSVČ – vedení příjmů a výdajů pro fyzické osoby, které nejsou zapsané v Obchodním rejstříku, případně přehled příjmech v případě využití výdajů paušálem,
 • evidence majetku – evidence hmotného a nehmotného majetku, vedení karet majetku a odpisů, vedení skladové evidence,
 • zpracování účetních dokladů – zpracování dokladů jako faktury vydané a přijaté, pokladní a bankovní doklady, zápočty závazků a pohledávek a další.,
 • vystavování účetních dokladů – vystavování faktur a daňových dokladů podle dodaných podkladů,
 • kontrola účetních dokladů – kontrola dokladů pro možnost řádného zaúčtování,
 • zpracování DPH a daňových přiznání – měsíční nebo čtvrtletní výpočet a zpracování DPH pro plátce DPH, daňové poradenství,
 • zpracování daňových přiznání – výpočet a zpracování daňových přiznání pro neplátce daně z přidané hodnoty, zpracování daně z příjmů, silniční, darovací daně a dalších daní,
 • zpracování účetní závěrky – zpracování přehledu o příjmech a výdajích, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, zpracování přehledů pro SSZ a ZP,
 • zastupování na úřadech – příprava podkladů ke kontrole, zastupování na úřadech a jednání s úřady státní správy,
 • měsíční výkazy a reporting – měsíční přehled o příjmech a výdajích, závazky a pohledávky,
 • evidence záloh a zálohových faktur a další přehledy podle vašich potřeb a požadavků.

Snížíme vaše náklady, přebereme plnou zodpovědnost, poradíme vám

Jakákoliv chyba v daňové evidenci se může vymstít v podobě daňového nedoplatku, penále nebo obvinění z daňového úniku. Předejděte problémům a správu daňové evidence svěřte našim účetním Brno a Praha:

 • veškeré daňové termíny ohlídáme za vás,
 • zajistíme optimalizaci nebo odklad platby daní,
 • za vedení daňové evidence převezmeme zodpovědnost,
 • snížíme vaše náklady na vedení daňové evidence (čas, náklady na software).

Využijte včasný reporting a zvyšte efektivitu vašeho podnikání. Zjistěte další výhody externího vedení daňové evidence od Admio Brno nebo Admio Praha. Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!