Vedení účetnictví

Nabízíme vedení a zpracování podvojného účetnictví (účetní outsourcing), vedení účetních agend, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání, účetní poradenství a další účetní služby v mnoha formách:

 • vedení účetnictví pro právnické osoby,
 • vedení účetnictví fyzické osoby (OSVČ),
 • vedení účetnictví pro neziskové společnosti,
 • zpracování účetnictví pro firmy menší až střední velikosti,
 • vedení účetnictví pro akciové společnosti (a.s.), společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a pro komanditní společnosti (k.s).

Zajistíme přechod z daňové evidence na řádné vedení účetnictví, částečné účetní služby i plný outsourcing účetnictví. Za vaše účetnictví přebereme plnou zodpovědnost a snížíme vaše provozní náklady.

Admio – externí vedení účetnictví jednoduše a spolehlivě

Externí účetnictví (outsourcing účetnictví) – převezmeme vedení účetnictví vaší společnosti, zajistíme zpracování účetních agend, správu daní, zpracování mezd a zajištění průběhu kontrol na naši zodpovědnosti. Vyberte si rozsah a formu zpracování účetnictví nebo ekonomické výstupy:

 • Podvojné účetnictví – komplexní zpracování účetnictví včetně roční účetní uzávěrky, zpracování prvotních účetních dokladů (faktury vydané a přijaté, pokladní doklady, bankovní doklady, závazky a pohledávky a další účetní doklady).
 • Vystavování daňových dokladů na základě dodaných podkladů, kontrola účetních dokladů po formální stránce.
 • Zpracování DPH a daňová přiznání – zpracujeme daňová přiznání a přiznání k DPH z příjmu fyzických a právnických osob. Zpracování DPH čtvrtletní nebo měsíční, zpracování podkladů a daňových přiznání podle jednotlivých druhů daní: daň z přidané hodnoty, silniční daň a další průběžné daně.
 • Optimalizace daní – poskytneme vám daňové poradenství, provedeme optimalizaci daní s cílem snížit vaše náklady.
 • Rekonstrukce účetnictví – ideální řešení, pokud vaše účetnictví či daně nebyly zpracovány řádně dle zákona. Rekonstrukce a kontrola účetnictví, zpracování dodatečných daňových přiznání.
 • Příprava k účetnímu auditu – účetnictví připravíme k auditu, budeme vás zastupovat před auditory nebo zajistíme auditorské služby.
 • Sledování účetních pohledávek a závazků – připravíme účetní přehledy pohledávek po lhůtě splatnosti, můžeme se podílet na upomínání dlužníků. Podle účetních podkladů a data splatnosti závazky roztřídíme, připravíme platební kalendář a zajistíme další kroky.
 • Účetní evidence hmotného a nehmotného majetku – vedení skladové evidence, vedení karet majetku a odpisů apod.
 • Evidence záloh s vazbou na daňové doklady, zpracování náhrad apod.
 • Zpracování účetní závěrky – výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích (cash-flow) včetně příloh k účetní závěrce.
 • Mzdové účetnictví – v rámci zpracování účetnictví nabízíme vedení kompletní mzdové a personální agendy (outsourcing mezd a personalistiky), mzdovou účtárnu dokážeme plně nahradit.
 • Zastupování před úřady – zastupování před úřady státní správy a správcem daně jako FÚ, SSZ, ČSÚ a dalšími úřady.

Admio – externí vedení účetnictví s přidanou hodnotou

Svěřte svoje podvojné účetnictví do rukou účetní Brno nebo účetní Praha. Nabízíme nejen běžné zpracování účetnictví, ale také speciální účetní služby, reporting a predikci stavů:

 • sledování ekonomické výkonnosti,
 • sledování aktuální hodnoty majetku,
 • obsluha bankovních účtů a datové schránky,
 • kontrola formální správnosti dokladů (uznatelnost nákladů),
 • účetní reporty – odhad výše daní, plánování peněžních toků a další služby.

Přemýšlíme nad tím, kde by se dalo ušetřit, co by dalo dělat lépe

V rámci optimalizace procesů nabízíme daňové poradenství a další služby:

 • snížení nákladů na vedení účetnictví,
 • outsourcing účetnictví s individuálním přístupem,
 • nenutíme vás přecházet na vybraný účetní software.

Nabízíme komplexní účetní služby, individuální řešení s výhodami pro vás. Zeptejte se na další možnosti externího účetnictví od Admio Brno, Praha. Kontaktujte nás pomocí našeho kontaktního formuláře níže a my Vám do 24 hodin odpovíme.