Archiv pro štítek: zaměstnavatel

Ekonomika

Jak je to se strháváním z výplaty, když máte dluh vůči zaměstnavateli?

Já ti mám něco zaplatit, ty máš něco zaplatit mně. Tak to prostě vyrušíme a vyplatí se jenom rozdíl. Zvláštní pravidla ale platí, pokud máte dluh vůči zaměstnavateli. Ten nemůže prostě jen tak o celou pohledávku snížit zaměstnanci výplatu. Dluh vůči zaměstnavateli Často se stává, že si lidé dluží navzájem. Nemá smysl, aby se někdo jako věřitel domáhal zaplacení své pohledávky vůči svému dlužníku, když...

Ekonomika

Prémie, kdy je zaměstnavatel vyplácí povinně a kdy ne?

Kdy vám zaměstnavatel musí povinně vyplatit prémie? Kdy záleží čistě na jeho uvážení? Musí dostat všichni zaměstnanci na obdobné pozici stejně, nebo smí šéf dělat rozdíly? A máte nárok na stravenky? Odpovíme. Kdy máte nárok na prémie Z rozhodnutí Nejvyššího soudu plyne, že za určitých okolností se může nenároková prémie změnit v nárokovou. Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel podmíní nárok na prémii splněním určitých objektivně...

Ekonomika

Co dělat, když je zaměstnavatel v insolvenci

Častým důsledkem platební neschopnosti zaměstnavatele je neplnění mzdových závazků vůči zaměstnancům. Existuje mnoho způsobu řešení. V následujících odstavcích jsou shrnuty základní možnosti řešení této situace, jejich výhody a nevýhody. Jsou zde popsány i podmínky pro to, abyste se mohli domáhat náhrady mzdy u úřadu práce. Platební neschopností zaměstnavatele se v České republice zabývají dva zákony. Prvním zákonem je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a...